Tvorba SW je exaktní obor, kde je možné vše jasně a jednoznačně popsat. Přesto se IT bezpečnost již mnoho měsíců nebo spíš let točí v kruhu. V začarovaném kruhu. Jistě objevují se nové bezpečnostní programy, jenže tato řešení reagují na minulé hrozby Situace se stále zhoršuje a rozšiřuje se i oblast zařízení, která mohou být cílem počítačových útoků. Už dávno to nejsou pouze PC. Dalším cílem jsou chytré telefony, SCADA / PLC systémy, IoT (Internet of Things).

  Celý obor tvorby operačních systémů, aplikací a dalších modulů jako jsou ovladače je exaktní obor. V oblasti návrhu, tvorby a testování software je možné (a musí být možné) procedury a funkce jasně popsat. Exaktně je možné vždy popsat i povolené reakce SW modulu nebo celé aplikace.

 

 

V prostředí založeném na jasném popsání úloh je možné zavést i jasnou kontrolu.

 

 

 

Prakticky ve všech technických oborech je třeba počítat s fyzikálními nebo chemickými vlastnostmi látek. Je třeba znát nebo zkoumat konkrétní materiály, které chce konstruktér použít pro připravovaný výrobek. Lidé v oblasti strojírenství, elektrotechniky nebo například v potravináství s tím dokáží pracovat a respektují přírodní zákony a vlastnosti látek.

  Návrh a tvorba počítačových programů je první obor kde není třeba respektovat přírodní zákony. Návrh a tvorba programů jsou první obor, který je založen čistě na myšlení a práci lidí.

 

   Celý obor ICT je založen na jasném popsání úkolu, který má program plnit.  Stačí si uvědomit, že to co člověk - programátor pokazil, může jiný člověk napravit.  Stále je třeba myslet na skutečnost, že je možné zbavit počítačové systémy virů a dalších škodlivých kódů.

 

Je možné změnit situaci v oboru ICT bezpečnosti, stačí pouze trochu změnit pohled na tento obor.