Na první pohled vypadá složitě každá nová věc.
Ve skutečnosti změna bezpečnosti Internetu a počítačových systémů není složitější než vyřešení problému s průmyslovou solí v potravinách nebo se škodlivými látky v hračkách.  Stačí, když budou mít zákazníci stejné nároky na SW jako na automobily, léky nebo potraviny.

 
Tři pravidala počítačové bezpečnosti a návrh SOFTWARE Control Serveru nastavují pravidla pro spolehlivě porovnávání souboru vydaného autorem se souborem, který je nalezen v zařízení uživatele. 

Soubor u autora  = soubor v počítači uživatele


 

Kde je hlavní úskalí?

 

    Zvyk je železná košile. V posledních 15 - 20 letech říkali zástupci velkých firem, že jejich řešení je to jedinné možné. Bohužel objevují se stále nové a nové počítačové viry a útoky na zařízení běžných uživatelů jsou stále sofistikovanější.  Takže názory zástupců IT firem úplně neodpovídaly realitě.

    Tvorba počítačových programů je exaktní obor, kde je možné postupy a funkce jasně a jednoznačně popsat. Takže pokud je v programu chyba, tak je to výsledek špatné práce konkrétních lidí.

    Zvýšení kvality počítačových programů je úkol na mnoho let. 

Velmi rychle je možné vytvořit kontrolní mechanismy pro porovnávání souborů vydaných autorem se soubory v zařízeních uživatelů. To tedy znamená, že i když jsou v programech slabiny, tak je nebudou moci zneužívat počítačové viry a neznámé programy.

Soubor u autora  = soubor v počítači uživatele

Toto pravidlo je možné realizovat relativně rychle, ale je potřeba překonat úvodní rezistenci a nezájem o nové řešení.

 

Děkujeme za podporu.