Kontrolní parametry souboru musí být vždy stejné 

 

 


Vždy musí být shodné kontrolní parametry systémových souborů v zařízeních uživatele s kontrolními parametry, které ke konkrétním souborům zveřejnil tvůrce.
 

 

 

Pokud se shodují kontrolní parametry o souboru (velikosti souboru a hashA a hashB) ze zařízení uživatele s informacemi od autora příslušného souboru je možné tvrdit, že integrita souboru nebyla porušena. Soubor nebyl napaden počítačovým virem, ani jinak upravován.

 


 

 Kontrolní parametry systémových souborů jsou :

   - jméno a přípona souboru,
   - velikost souboru,
   - kontrolní hashA,
   - kontrolní hashB, pro jeho vytvoření je použit jiný algoritmus než pro hashA

 

Diskuse o konkrétním typu hash funkcí je zatím zbytečná. Podstatné je, že kombinace jasně danné velikosti souboru a dvou hash kódů generovaných dvěma různými algoritmy dává velkou záruku zajištění integrity jednotlivých souborů.