Integrita souborů

Integrita souborů

V této kategorii naletnete odpovědi na otázky spojené s integritou a důvěryhodností ověřování integrity souborů.

Pokud je zajištěna integrita, tak je jistota, že obsah souborů nikdo (virus, hacker, atd.) neupravil.

Jednoduše řečeno jedná se o kontrolní součet konkrétního souboru, který je vytvořen se speciálním algoritmem.

Pokud je zachována integrita, tak má uživatel nebo správce systému jistotu, že s obsahem konkrétních souborů nikdo nemanipuloval.

Pro ověřování se používají tzv. jednosměrné matematické funkce. Nazívají se hash algoritmy a jedná se například o algoritmy SHA-1, SHA-256, SHA-512, atd.

Existuje určitá míra nejistoty. Může se stát, že se objeví slabina v jednom konkrétní algoritmu.

--

Tato slabina a nejistota je v případě Tří pravidel a SOFTWARE Control Serveru eliminována tím, že pro ověření integrity se vždy používá jasně určená velikost souboru, hash A, hash B. Přičemž každý hash použije jiný algoritmus.

 

Pro ověření integrity je potřeba použít spolehlivý způsob pro výpočet hash. Druhý a možná ještě důležitější krok je existence spolehlivého místa pro ověření hash jednotlivých souborů.